Головною метою ВАГ є підвищення рівня професійної майстерності гідів.

Всеукраїнська Асоціація Гідів (далі – ВАГ) була утворена наприкінці 2014 року у формі громадської спілки та легалізована у 2016 року. Головною метою ВАГ є об'єднання фахівців туристичного супроводу на засадах створення сприятливих умов для розвитку національного туристичного ринку шляхом створення якісного екскурсійного продукту, підвищення рівня професійної майстерності фахівців туристичного супроводу, конкретизації їх ролі і місця в просвітницькому та виховному процесі, підвищенню авторитету професії екскурсовода та гіда. Одним із напрямків діяльності ВАГ є сприяння професійному навчанню та підвищенню кваліфікації фахівців туристичного супроводу. Ця задача вирішуватиметься шляхом надання організаційної та методичної допомоги для проведення в усіх регіонах курсів з навчання та підвищення кваліфікації екскурсоводів, гідів-перекладачів, інтерпретаторів природи, музейних працівників. У подальшому планується регулярно проводити методичні семінари та майстер-класи із залученням фахівців, що мають сертифікат FEG.
Детальніше